کلیدواژه‌ها = چغندرقند
تعداد مقالات: 288

26

اختلاف کلتیوارهای مختلف چغندرقند از نظر ضایعات قندی در حین نگهداری

دوره 5، شماره 1، 1366، صفحه 59-74
بهروز قهرمان

27

ارزیابی تأثیر نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بر چغندرقند

دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 193-202
پیام معاونی؛ کیوان شریفی؛ داریوش طالقانی

28

ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های چغندرقند با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی

دوره 24، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 35-15
محسن بذرافشان؛ فرشید مطلوبی؛ محمود مصباح؛ لادن جوکار

29

ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های چغندرقند

دوره 22، شماره 2، بهار 1386، صفحه 18-1
کیوان فتوحی؛ محمود مصباح؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ ذبیح‌اله رنجی؛ محمدرضا اوراضی‌زاده

30

ارزیابی تناسب اراضی و پتانسیل تولید تابشی- حرارتی چغندرقند به روش فائو در اراضی دانشکده کشاورزی لرستان و مقایسه آن با دشت سیلاخور

دوره 27، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 196-185
اکبر سهرابی؛ محمدعلی چگینی

31

ارزیابی دو نسل از دو جمعیت تتراپلوئید چغندرقند از نظر مقاومت به ساقه‌روی

دوره 34، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 341-353
محسن آقایی‌زاده؛ مجید محرم‌زاده؛ اباذر رجبی؛ سعید صادق‌زاده حمایتی؛ پرویز فصاحت

32

ارزیابی روش‌های آبیاری قطره‎ای نواری و جویچه‌ای در مزارع چغندرقند

دوره 29، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 188-175
حمیدرضا سالمی؛ محمدرضا جهاداکبر؛ علیرضا نیکویی

33

ارزیابی سه مدیریت زراعی و شش رقم جهت صرفه جویی آب در سه ماهه اول فصل رشد در زراعت چغندرقند

دوره 14، شماره 1، زمستان 1377، صفحه 61-74
محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان

34

ارزیابی‌ شاخصﻫای‌ تحمل به‌ خشکی درتشخیص ژنوتیپﻫای چغندرقند تحت شرایط تنش خشکی اوایل فصل رشد

دوره 18، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 29-49
رحیم محمدیان؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ محمد مقدم واحد؛ حمید رحیمیان

35

ارزیابی شاخص‌های کمی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های چغندرقند

دوره 19، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 51-66
مستانه شریفی؛ منوچهر خردنام؛ محمود مصباح؛ جواد گوهری

36

ارزیابی صفات مربوط به عملکرد در هیبریدهای مولتی ژرم چغندرقند مقاوم به ریزومانیا

دوره 32، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 543-556
سعید واحدی؛ حسنعلی شهبازی؛ محسن بذرافشان؛ حمید نوشاد؛ پرویز فصاحت

37

ارزیابی کارایی تولیدکنندگان چغندرقند دشت قزوین

دوره 28، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 221-209
سعید یزدانی؛ رضا رحیمی

38

ارزیابی مدل ET-HS در تعیین نیاز آبی محصول چغندرقند و کارایی مصرف آب در شرایط نیمه‪خشک اصفهان

دوره 27، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 183-169
علی سلیمانی؛ پیام نجفی؛ مهرداد دهنوی؛ محمد حسام شاهرجبیان

39

ارزیابی میزان مشارکت چغندرکاران دشت قزوین در طرح بیمه عملکرد محصول چغندرقند تحت شرایط سیاست گذاری نرخ حق بیمه

دوره 34، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 227-241
ابوذر پرهیزکاری

40

ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند به نماتد سیستی در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 34، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-74
راضیه قائمی؛ ابراهیم پورجم؛ ناصر صفایی؛ سید باقر محمودی؛ رحیم مهرابی

41

ارزیابی مقاومت بهCercospora beticola در چغندرقند با استفاده از قطعات جدا‌شده برگ

دوره 19، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 23-35
سعید عباسی؛ عزیزاله علیزاده؛ محمود مصباح؛ مهدیه بنیﻫاشمی

42

ارزیابی مقاومت چند ژنوتیپ چغندرقند نسبت به نماتد مولد سیست در شرایط گلخانه

دوره 25، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 22-13
نسیم رحمانی؛ محمود مصباح؛ پیمان نوروزی؛ سیدباقر محمودی

43

ارزیابی مقاومت رگه‌های اصلاحی چغندرقند نسبت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه

دوره 26، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 42-31
حسن ابراهیمی کولایی؛ سیدباقر محمودی؛ مهدی حسنی

44

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‪های برتر چغندرقند به عوامل پوسیدگی مهم ریشه در شرایط گلخانه

دوره 27، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 25-38
شیرین فتاحی؛ دوستمراد ظفری؛ سیدباقر محمودی

45

ارزیابی مقاومت هیبریدهای چغندرقند نسبت به بیماری ویروسی پیچیدگی بوته در شرایط مزرعه

دوره 26، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 116-105
غلامرضا اشرف منصوری؛ سعید دارابی؛ سعید واحدی؛ لادن جوکار

46

ارزیابی هیبریدهای تریپلوئید از نظر ساقه روی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه

دوره 32، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 99-106
محمدحسین عزیزپور؛ داریوش طالقانی؛ محسن آقائی زاده؛ مصطفی حسین پور

47

ارزیابی هیبریدهای دیپلوئید با فرم ریشه صاف و گرد (Broad elliptic) در چغندرقند

دوره 32، شماره 1، بهار 1395، صفحه 29-36
سعید واحدی؛ مجید محرم زاده؛ شهرام خدادادی؛ علیرضا حیدری؛ بابک بابایی

48

استخراج پکتین به روش پیش هیدرولیز از تفالة برخی از ارقام تجارتی چغندرقند

دوره 9، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 103-114
عادل میرمجیدی؛ بابک بابائی

49

استفاده از آب در انتقال گیاهان چغندرقند از شرایط in vitro به خاک

دوره 14، شماره 1، زمستان 1377، صفحه 115-115
بهروز احسانی مقدم

50

استفاده از پلیمر در پوشش دار کردن بذر چغندرقند

دوره 31، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 176-167
فرحناز حمدی؛ داریوش طالقانی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ حمید نوشاد

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.