کلیدواژه‌ها = جایگاه حفاظتی
تعداد مقالات: 12

1

بررسی جایگاه حفاظتی گونه‌ای نادر به نام Smirnovia turkestana در ایران

دوره 3، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 108-117
حسین بتولی؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی

2

بررسی جایگاه حفاظتی گونه دارویی انحصاری Ferula fllabelliloba Rech. f. & Aell.

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 70-79
نرجس عزیزی؛ زیبا جمزاد؛ حسن امیرآبادی زاده؛ غلامرضا حسینی بمرود؛ زهره شیبانی زاده

3

جایگاه حفاظتی بلوط‌های ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 91-82
پریسا پناهی؛ زیبا جم‌زاد

4

جایگاه حفاظتی زیرگونه‌ای انحصاری از جنس کُلاه میرحسن از ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 100-109
حسین بتولی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی

5

جایگاه حفاظتی سلوی اقلیدی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1396، صفحه 98-103
احمد حاتمی؛ سارا صادقیان؛ عفت جعفری؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی

6

جایگاه حفاظتی شش گونه انحصاری مرزه در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 79-74
جواد محبی؛ زیبا جم‌زاد؛ غلامرضا بخشی‌خانیکی

7

جایگاه حفاظتی گونه‌ای نادر از جنس سلوی به‌نام Salvia aristata

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 92-95
زیبا جم‌زاد؛ فاطمه معین

8

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus safavii Podlech & Maassoumi

دوره 4، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 89-93
ناصر کاسبی؛ محمدعلی قهرمانی؛ حمیده فخر رنجبری؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی

9

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Scutellaria xylorrhiza در ایران

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 107-112
محمدتقی فیضی؛ مسعود برهانی؛ زیبا جم‌زاد

10

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Zeugandra iranica در ایران

دوره 2، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 104-107
نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم‌زاد

11

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری ارونه یزدی (Hymenocrater yazdianus Rech. f.) در ایران

دوره 4، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 103-108
علی میرحسینی؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی

12

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری نخود شیرازی در ایران

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 90-95
احمد حاتمی؛ عفت جعفری؛ سارا صادقیان؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلیContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.