کلیدواژه‌ها = عمل ژن
تعداد مقالات: 7

1

ارزیابی توارث ژنتیکی و پاسخ به گزینش لوله ای شدن برگ ها و برخی صفات مرتبط با تحمل خشکی در گندم نان

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 31-44
راضیه عطاءالهی؛ روح اله عبدالشاهی؛ علی اکبر مقصودی مود

2

ارزیابی ژنتیکی صفات مختلف گندم نان (Triticum aestivum) در شرایط تنش دوره‌ای خشکی

دوره 30، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 683-701
عبدالرحیم صفریان؛ روح‌اله عبدالشاهی

3

برآورد اثر ژن های کنترل کننده عملکرد وش و اجزا آن در پنبه های الیاف متوسط در شرایط بدون تنش و تنش شوری

دوره 22، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 141-151
مجید طاهریان؛ محمود سلوکی؛ عبدالمجید رضایی؛ محمدرضا رمضانی مقدم؛ برات علی سیاسر

4

برآورد عمل ژن و پارامترهای ژنتیکی صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در گندم هگزاپلوئید (Triticum aestivum L.)

دوره 29، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 443-465
فرهاد صادقی؛ حمید دهقانی؛ گودرز نجفیان؛ مصطفی آقائی سربرزه

5

تجزیه ژنتیکی برای برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک کلزا در شرایط تنش و عدم تنش خشکی

دوره 34، شماره 1، بهار 1397، صفحه 15-36
مهدی جمشیدمقدم؛ عزت‌اله فرشادفر؛ عبداله نجفی

6

تجزیه و تحلیل گرافیکی عملکرد دانه گندم و اجزای آن به روش تلاقی های دای آلل

دوره 24، شماره 3، تابستان 1387، صفحه 475-486
سیدحسین محمدی؛ محمود خدام باشی امامی محمود

7

تخمین پارامترهای ژنتیکی و عمل ژن برای صفات عملکرد و اجزای عملکرد پنبه(Gossypiumhirsutum)

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 10-17
محمد علی دولتی؛ عمران عمران عالیشاه، عمران عالیشاه؛ عبداله محمدی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.