کلیدواژه‌ها = پنبه
تعداد مقالات: 70

26

بررسی امکان کشت دوم پنبه پس از محصولات زمستانه در استان گلستان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 57-68
سعید سلطانی؛ عمران عالیشاه؛ مهدی عزیزی

27

بررسی تاثیر آب مغناطیسی و سطوح مختلف شوری بر ظهور گیاهچه پنبه رقم ورامین در کاشمر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-90
میثم عابدین پور؛ ابراهیم روحانی؛ قربان قربانی نصرآباد

28

بررسی تاثیر چند روش خاک‏ورزی روی خواص فیزیکی خاک، بهره‌وری مصرف سوخت و عملکرد پنبه (یادداشت فنی)

دوره 7، شماره 1، بهار 1385، صفحه 159-174
حسین چاجی؛ هادی افشارچمن‌آباد؛ حسین جمیلی

29

بررسی تأثیر قارچ‌های آنتاگونیست بر وقوع بیماری‌های پژمردگی ورتیسلیومی ‌و مرگ گیاهچه پنبه

دوره 79، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 251-272
لاله نراقی؛ عبدالرضا احمدی؛ صمد سرکاری؛ اصغر حیدری؛ نصراله مالکی

30

بررسی تحمل به خشکی در چهل ژنوتیپ پنبه (.Gossypium hirsutum L) در مرحله گیاهچه

دوره 21، شماره 1، بهار 1384، صفحه 65-79
سراله گالشی؛ سلیم فرزانه؛ افشین سلطانی

31

بررسی رابطه شاخص‌های تولید‏، بازاریابی و فروش در صنعت پنبه استان گلستان

دوره 2، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 27-41
رسول آمی سما؛ احمد دیه جی

32

بررسی عکس العمل دورگ‏های زودرس پنبه ازنظر عملکرد و اجزاء عملکرد درکشت دوم

دوره 2، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 75-89
عبدالقدیر قجری؛ عمران عالیشاه؛ سید جلال میرقاسمی

33

بررسی عملکرد پنبه و اجزای آن در دو روش آبیاری قطره ای و شیاری

دوره 23، شماره 4، پاییز 1386، صفحه 557-570
هادی افشار؛ حمیدرضا مهرآبادی

34

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم پنبه در آبیاری به روش بارانی

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 69-83
قربان قربانی نصر آباد

35

بررسی فعالیت برخی از آنزیم‌های اکسیداتیو و محافظت کننده‌های اسمزی ارقام مختلف پنبه در اراضی شور استان گلستان

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 17-26

36

بررسی فونستیک زنجرکهای خانواده Cicadellidae در مزارع پنبه استان گلستان

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 93-100
سلیمان خرمالی

37

بررسی کارایی استفاده از سه نوع کولتیواتور به صورت انفرادی و ترکیبی و زمان کاربرد آن‌ها در مزارع پنبه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-108
محمد علی به آئین؛ محمد فریدون‌پور؛ محمد حسن حکمت

38

بررسی کارآیی استفاده پتاسیم توسط ژنوتیپهای مختلف پنبه در دو خاک مختلف

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-16

39

بررسی میزان آلودگی لاین‌های موفق پنبه به آفات مهم مکنده پنبه در استان گلستان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 69-84
تقی درویش مجنی؛ عمران عالیشاه

40

بررسی همزیستی قارچ‎های مایکوریز آربوسکولار همراه با ریشه پنبه در استان خراسان شمالی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-12
هادی شیرزاد؛ مرتضی قربانی

41

بررسی و تعیین سمپاش مناسب جهت افزایش کارآیی سموم در مبارزه با آفات مکنده پنبه

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 13-27
شهرام نوروزیه؛ روح ا... فائز

42

بررسى تاثیر تنش شوری بر میزان تجمع یون‎ها در هفت رقم پنبه

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 65-74
معصومه شابدین؛ محمد علی رضایی؛ عمران عالیشاه؛ سید جلال میر قاسمی

43

پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد پنبه به مصرف خاکی و محلول پاشی عناصر غذایی آهن و روی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 43-57
سید مجتبی نوری‌حسینی؛ حمیدرضا ذبیحی؛ محمد رضا رمضانی مقدم

44

تأثیر آبیاری با فاضلاب بر خصوصیات مورفولوژیک، اجزای عملکرد و محتوی عناصر سنگین بذر پنبه رقم ورامین در منطقه شهرری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16
عباداله بانیانی؛ ابراهیم فراهانی؛ قربان قربانی نصرآباد

45

تاثیر آبیاری و سیستم کشت بر پارامترهای مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم پنبه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 43-54
سعید خواجه دنگلانی؛ حسین عجم نوروزی؛ قربان قربانی نصرآباد؛ محمد رضا داداشی

46

تأثیر استفاده از سیستم های دو ترکیبی نشاسته کاتیونی_ نانو‌سیلیکا و نانو‌سلولز_ پلی‌اکریل‌آمید بر ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی کاغذهای دست‌ساز حاصل از خمیرکاغذ شیمیایی پنبه

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 428-437
حسن داودیان؛ قاسم اسدپور؛ سید مجید ذبیح زاده

47

تأثیر حذف یارانه حامل‌های انرژی بر هزینه تولید و قیمت تمام‌ شده محصول پنبه (مطالعه موردی استان گلستان)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 29-41
سیمین دخت قاسمیان؛ علی دریجانی؛ سید صفدر حسینی؛ ابراهیم حسن پور؛ سید علیرضا بی نظیر

48

تاثیر سیاست حمایت قیمتی بر توسعه سطح‌کشت پنبه در استان گلستان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 27-39
نور محمد آبیار؛ معصومه عسگری

49

تاثیر شوری و خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم پنبه: گزارش کوتاه علمی

دوره 18، شماره 4، پاییز 1381، صفحه 506-509
عبدالقدیر قجری؛ ابراهیم زینلی

50

تاثیر غلظت‎های مختلف‌ توکسین قارچ ورتیسیلیوم بر رشد نسبی کالوس‌ ارقام پنبه

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-13
خجسته مهدویان؛ کمال قاسمی بزدی؛ حسین عباسپور

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.