کلیدواژه‌ها = پنبه
تعداد مقالات: 74

1

اثرآرایش‌های ردیف نکاشت بر عملکرد، اجزاء عملکرد، کیفیت الیاف و آلودگی به بیماری‌ها در دو ژنوتیپ پنبه (Gossypium hirsutum L.)

دوره 26، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 301-316
محمود هوشیارفرد؛ علی‌اصغر میری

2

اثر تاریخ کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط کشت رایج و کشت با فواصل ردیف خیلی کم

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14
حسن باقرآبادی؛ محمد آرمین؛ اسماعیل فیله کش

3

اثر توالی کشت بر صفات مهم زراعی و غیرزراعی پنبه

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 19-26
مرتضی عرب سلمانی؛ عبدالقدیر قجری؛ مسعود یوسفی

4

اثر قابلیت جوانه زنی و بنیه بذر بر ظهور گیاهچه در مزرعه، عملکرد وش و برخی ویژگیهای مرتبط در ارقام تجاری پنبه

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 9-24
آیدین حمیدی؛ نادره کاری هفت چشمه

5

اثر متقابل قارچ Verticillium dahlia و نماتد Meloidogyne incognita در گیاه پنبه

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-14
سعید نصراله نژاد؛ زکیه السادات محمدی؛ تانیا داوریان؛ عمران عالیشاه؛ عبدالحسین طاهری

6

اثر منطقه تولید، تصفیه‌ وش و کرک‌گیری بر جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه پنبه رقم ساحل

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-68
آیدین حمیدی؛ سید جلال میرقاسمی؛ مهرناز مهرآور؛ ویکتوریا عسکری؛ معصومه حسنی

7

ارزیابی اثرات تنش خشکی بر برخی خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های ‌ارقام‌تتراپلوئید و توده‌های‌بومی پنبه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 27-46
محمد برزعلی؛ محمود مالی؛ عمران عالیشاه

8

ارزیابی اثرات زمان برداشت و توزیع عمودی قوزه بر برخی خصوصیات جوانه زنی و بنیه بذر و ظهور مزرعه‌ای گیاهچه پنبه رقم ساحل

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 1-12
محمد برزعلی

9

ارزیابی اثرات نحوه کاربرد علف‌کش ترفلان بر کنترل علف‌های هرز در روش‌های مختلف خاک‌ورزی‌ در پنبه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-74
مهسا سماواتیان؛ محمد برزعلی؛ زهرا رفیعی‌کرهرودی

10

ارزیابی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی ژنوتیپ‌های پنبه با هدف گزینش زودرسی

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 79-91
کمال قاسمی بزدی؛ محمد نعمتی

11

ارزیابی تأثیر غلظت و دمای اسید سولفوریک در کرک‌زدایی پنبه بر قابلیت جوانه‌زنی و بنیه بذر ارقام ساحل و ورامین با استفاده از آزمون جوانه‌زنی استاندارد

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 99-111
فرهاد قهاریان؛ آیدین حمیدی؛ نبی اله نعمتی؛ فرزاد شریف زاده؛ ویکتوریا عسگری

12

ارزیابی تمایز، یکنواختی و پایداری(DUS) ارقام رایج و جدید پنبه (Gossypium hirsutum L.andG. barbadense) با استفاده از خصوصیات ریخت شناختی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-25
آیدین حمیدی؛ کمال قاسمی بزدی؛ عبادلله بانیانی؛ محمد حسن حکمت؛ عمران عالیشاه؛ مرتضی عرب سلمانی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ علی‌اصغر میری؛ فردین خزایی

13

ارزیابی صفات مورفولوژیکی و عملکرد در واریته‎های جدید پنبه

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 119-132
محمدحسین انتصاری؛ محمد رضا زنگی؛ محمد رضا داداشی

14

ارزیابی عملکرد دستگاه ساقه‌کن پنبه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 47-58
محمدرضا مستوفی سرکاری؛ پیام ملکی تبریز؛ سعید مینائی

15

ارزیابی کارآیی جذب و استفاده پتاسیم در ژنوتیپ‎های پنبه

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-81
عبدالرضا قرنجیکی؛ اسماعیل دردی پور؛ عمران عالیشاه؛ فرشید قادری فر

16

ارزیابی ماشین نیمه مکانیزه برداشت پنبه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 103-118
حسین رستمی؛ حسینعلی شمس آبادی؛ شهرام نوروزیه

17

ارزیابی مزرعه ای کمپوست پسماند شهری و نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات کیفی پنبه و برخی ویژگی های شیمیایی خاک

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-116
محسن سیلسپور

18

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف پنبه نسبت به سفید‌بالک Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) در منطقه گرمسار

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-114
زیبا حسن آبادی؛ علیرضا عسکریان زاده؛ علی نادری عارفی

19

ارزیابی همبستگی بین خصوصیات مورفولوژیکی در ارقام مختلف دو گونه تتراپلویید پنبه

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 45-66

20

ارزیابی همبستگی فنوتیپی ژنوتیپی صفات آگرومورفولوژیکی با عملکرد و زودرسی در گونه‌های تتراپلویید پنبه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 77-90
حامد علاالدین؛ محمد رضا زنگی؛ رضا نظام زاده

21

بازیابی و بیماریزایی باکتری Xanthamonas citri subsp. malvacearumاز برگ‌های آلوده نه ساله پنبه و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی جدایه‌ها

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 65-72
محمد رضی نتاج؛ غلام خداکرمیان

22

برآورد اثر ژن های کنترل کننده عملکرد وش و اجزا آن در پنبه های الیاف متوسط در شرایط بدون تنش و تنش شوری

دوره 22، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 141-151
مجید طاهریان؛ محمود سلوکی؛ عبدالمجید رضایی؛ محمدرضا رمضانی مقدم؛ برات علی سیاسر

23

برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفات موثر در زودرسی در پنبه با استفاده از تلاقی های دای آلل

دوره 24، شماره 3، تابستان 1387، صفحه 501-513
محسن فتحی سعدآبادی؛ سیروس طهماسبی

24

بررسی اثرات تنش خشکی برعملکردواجزای عملکردپنبه بااستفاده از تجزیه بای‎پلات

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 33-47
احمد کمالی؛ براتعلی فاخری؛ محمد ضابط

25

بررسی اثر زمان پاشش برگ‌ریز و سرعت پیشروی ماشین پنبه‌چین بر کیفیت الیاف

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 115-130
فرامرز درویش مجنی؛ شمس‌اله عبداله‌پور؛ شهرام نوروزیه؛ تقی درویش مجنی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.