نویسنده = محمد صدقی
تعداد مقالات: 6

1

بررسی اثر اسید سالیسیلیک(SA (و جیبرلیک اسید(GA3 (بر شاخصهای جوانهزنی و تنظیم آنزیمهای آنتی اکسیدانی بذر تحت شرایط پیری تسریع شده در آفتابگردان ( Helianthus (annuus

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 31-40
معصومه اسدی آقبلاغی؛ امید انصاری؛ محمد صدقی

2

بررسی اثر پرایمینگ بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 تحت تنش خشکی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 185-198
سیده رقیه خاتمی؛ محمد صدقی؛ رئوف سید شریفی

3

بررسی تأثیر پیش تیمار بذر با آب و پلی آمین ها بر بنیه و مقاومت به سرمای جو رقم یوسف برداشت شده با رطوبت های مختلف

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 213-228
لیلا یاری؛ محمد صدقی؛ آیدین حمیدی؛ رئوف سید شریفی

4

تأثیر تیمارهای مختلف فرسودگی بذر و جوانه زنی در دماهای مختلف بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و پراکسیداسیون لیپیدی گیاهچه های کدوی تخم کاغذی

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 205-218
صغری قهرمانی؛ محمد صدقی؛ رئوف سید شریفی

5

تأثیر رطوبت بذر در زمان برداشت و پیش‌تیمار آن با پلی‌آمین‌ها بر جوانه زنی و بنیه بذر جورقم یوسف بعد از انبارکردن

دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 37-50
لیلا یاری؛ محمد صدقی؛ آیدین حمیدی؛ رئوف سید شریفی

6

تأثیر فرسودگی تسریع شده و تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گندم در شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 229-239
جلال مؤمنی؛ مجید شکرپور؛ محمد صدقی؛ محمد انتصاری؛ اشکان عباسیان


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.