نویسنده = عباسعلی سندگل
تعداد مقالات: 7

1

اثر کوتاه مدت سیستم ها و شدت های چرا بر تغییرات وزن دام

دوره 10، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 77-94
عباسعلی سندگل؛ محمدرضا مقدم

2

ارزیابی 16 اکسشن گونه .Festuca ovina L در خزانه گیاهان مرتعی ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 11-22
تقی میرحاجی؛ عباسعلی سندگل؛ علی اشرف جعفری

3

بررسی تاثیر مقدار بذر و فاصله کاشت بر میزان عملکرد بذر پوتریم (Sanguisorba minor Scop)

دوره 12، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 470-481
عباسعلی سندگل

4

بررسی تعادل کمی و کیفی علوفه قابل استفاده و نیازهای گوسفند در چند مرتع با وضعیت مختلف

دوره 9، شماره 2، تابستان 1380، صفحه 771-790
حسین بشری؛ محمدرضا مقدم؛ عباسعلی سندگل؛ حمید امانلو

5

بررسی شایستگی مراتع منطقه جلیزجند برای گردشگری و تفرج

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 187-200
علی فرازمند؛ حسین ارزانی؛ سیداکبر جوادی؛ عباسعلی سندگل

6

بررسی مقدار بذر و فاصله کاشت در عملکرد علوفه پوتریم ( Sanguisorba minor Scop.).

دوره 12، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 73-80
عباسعلی سندگل

7

روند تغییرات پوشش گیاهی و تولید مراتع در استان مرکزی طی یک دوره 5 ساله (1377-1381)

دوره 12، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 409-436
حسین ارزانی؛ حمیدرضا میرداودی؛ مهدی فرحپور؛ مژگان السادات عظیمی؛ سیدحسن کابلی؛ عباسعلی سندگل؛ مرتضی اکبرزاده؛ ولی الله مظفریان


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.